Connectar un dispositiu bluetooth des del terminal Linux

De HLV Wiki
Salta a: navegació, cerca

Entorn

  • S.O.: Debian 9/Stretch 64bits

Passos per l'emparellament

Quan no disposem d'entorn gràfic que ens ajuda a emparellar i connectar un dispositiu bluetooth i només disposem d'un terminal podem fer el següent:

  • Executem el terminal de comandes de control del servei bluetooth:
# bluetoothctl
  • Activem l'activació de les notificacions via teclat (pel codi d'emparellament):
[bluetooth]# agent KeyboardDisplay
[bluetooth]# default-agent
  • Activem l'escaneing temporalment (esperem a que apareguin dispositius per pantalla):
[bluetooth]# scan on   
[CHG] Controller xx:xx:xx:xx:xx:xx Discovering: yes
[CHG] Device xx:xx:xx:xx:xx:xx RSSI: -76
[NEW] Device xx:xx:xx:xx:xx:xx device
...
[bluetooth]# scan off   
  • Emparellem amb el dispositiu desitjat i veurem com ens demana si acceptem el codi:
[bluetooth]# pair <mac_device>   
Attempting to pair with <mac_device>
[CHG] Device <mac_device> Connected: yes
Request confirmation
[agent] Confirm passkey 803812 (yes/no): yes
[name_device]# 
  • Mostrem info del dispositiu:
[name_device]# info
Device B0:55:08:05:C6:86
	Name: <>
	Alias: <>
	Class: 0x5a020c
	Icon: phone
	Paired: no
	Trusted: no
	Blocked: no
	Connected: yes
	LegacyPairing: no
	RSSI: -93

Fonts

https://communities.intel.com/thread/62848