Muntar un servidor web de manera ràpida

De HLV Wiki
Salta a: navegació, cerca

Es pot activar un servidor web sense necessitat d'instal·lar cap paquet. A continuació hi ha 3 mètodes possibles:

Mètode 1: Comanda python

És el mètode més senzill. Per crear un servidor web al directori actual utilitzant el port 8000 (es pot canviar) només cal executar la següent comanda:

python -m SimpleHTTPServer 8000

Mètode 2: Fitxer python

Cal crear un fitxer python amb el següent contingut (el port pot ser un altre):

 import SimpleHTTPServer
 import SocketServer
 PORT = 8000
 Handler = SimpleHTTPServer.SimpleHTTPRequestHandler
 httpd = SocketServer.TCPServer(("", PORT), Handler)
 print "servint al port", PORT
 httpd.serve_forever()

Mètode 3: Fitxer sh

Cal crear un script sh amb el següent contingut (8080 és el port, es pot canviar):

#!/bin/bash
RESPONSE="HTTP/1.1 200 OK\r\nConnection: keep-alive\r\n\r\n${2:-"OK"}\r\n"
while { echo -en "$RESPONSE"; } | nc -l "${1:-8080}"; do
  echo "================================================"
done